Έρευνα & Άποψη
Επικοινωνία

Έκπτωση 25% οφειλών προς το δημόσιο

1/4/2020

Τα πράγματα είναι σοβαρότερα από ότι έχουμε αντιληφθεί. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει μείωση στις βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου. Κατά καιρούς νομοθετούνται ρυθμίσεις που μειώνουν το ύψος των προσαυξήσεων ποτέ όμως το κεφάλαιο.

Ας δούμε τι προβλέπει η ΠΝΠ ( Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) 30/3/2020 και αφορά την έκπτωση 25% οφειλών προς το δημόσιο.

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ δικαιούται έκπτωση 25% στην περίπτωση που καταβάλουν εμπρόθεσμα:

 

1.Βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ εκτός ρύθμισης  με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020. Για τις οφειλές που έληγαν στις 30 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 έχει δοθεί παράταση εμπρόθεσμης καταβολής έως 10 Απριλίου 2020. Η έκπτωση αυτή ισχύει για οφειλές που θα καταβληθούν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.

Από τις βεβαιωμένες οφειλές εξαιρούνται:

  •   οι οφειλές από ΦΠΑ (που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς  ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής)
  •   οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους (που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς  ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής)
  •   οι οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων
  •   χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου

2. Βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ εντός ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020. Για τις δόσεις που έληγαν στις 30 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 έχει δοθεί παράταση εμπρόθεσμης καταβολής έως 10 Απριλίου 2020. Η έκπτωση αυτή ισχύει για δόσεις που θα καταβληθούν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.

Αναμένοντας τις εξέλίξεις..