Έρευνα & Άποψη
Επικοινωνία

Φορολογικός Έλεγχος

Φορολογικός Έλεγχος

Η εταιρεία μας, παρέχει υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου. Η εκπροσώπηση σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα προς τις ελεγκτικές αρχές ( Σ.Δ.Ο.Ε, Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ) από την καταρτισμένη ομάδας μας σας διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.