Έρευνα & Άποψη
Επικοινωνία

Συμμετοχή σε προγράμματα

Συμμετοχή σε προγράμματα

Στην KRS παρακολουθούσε στενά όλο το φάσμα των Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, ώστε να διακρίνουμε άμεσα εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Με το υψηλό επίπεδο πληροφόρησής μας, μπορούμε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση τόσο για τις νέες προκηρύξεις προγραμμάτων αλλά και για εκείνες που έπονται, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για την αποτελεσματική διεκδίκησή τους.