Έρευνα & Άποψη
Επικοινωνία

Φορολογική Δήλωση

Φορολογική Δήλωση

Δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης μέσω της Νο1 Φορολογικής Εφαρμογής.

✔ Υποβολή Φορολογικής δήλωσης
✔ Δυνατότητα επικοινωνίας με Λογιστή
✔ Ψηφιακό αρχείο όλων των δηλώσεών σας για να μπορείτε να τις έχετε στο χέρι σας.
✔ Δυνατότητα βοήθειας από Λογιστή για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση που:

• Υπάρχουν απορίες για την υποβολή της δήλωσης
• Απαιτούνται κεφάλαια για την κάλυψη τεκμηρίων
• Εισπράττονται ενοίκια
• Υπάρχουν προστατευόμενα μέλη
• Προκύπτει υψηλός φόρος.

Δείτε περισσότερα https://paraskevasforologas.gr/timokatalogos/